Nyemission i

Millicom International Cellular S.A.

Millicom är en mobil- och bredbandsoperatör i Latinamerika. Bolaget driver sin verksamhet under varumärket Tigo.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:10. För varje 1 aktie erhåller innehavaren 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 7 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Flera av de större institutionella ägarna har uttryckt sin intention att teckna sin pro-rata-andel.

Hela emissionen är garanterad av Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Nordea, DNB och Morgan Stanley.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tigo är varumärket Millicom använder

Stor uppsida i Millicom anser Dagens industris analytiker Richard Bråse

Dagens industris analytiker ger en köprekommendation till Millicom och ser en uppsida på minst 50 procent. Bolaget har numera en av de mest kompetenta huvudägarna och bolagets resultat konverteras till fritt kassaflöde.

En IPO och tre företrädesemissioner

4C Group gör en IPO, medan Moberg Pharma, Millicom och Xintela gör företrädesemissioner.