Stor uppsida i Millicom anser Dagens industris analytiker Richard Bråse

Tigo är varumärket Millicom använder

Dagens industris analytiker ger en köprekommendation till Millicom och ser en uppsida på minst 50 procent. Bolaget har numera en av de mest kompetenta huvudägarna och bolagets resultat konverteras till fritt kassaflöde.

Millicom-aktien har över längre tid inte varit någon rolig historia. Men i bakgrunden har bolaget kapat kostnader, köpt ut minoritetsägare i dotterbolag och samtidigt sålt verksamhet som inte passat in i det som idag är en teleoperatör i Lantinamerika. Sedan Xavier Niel undan för undan har ökat sitt ägande i Millicom och tagit greppet om företaget så har även förhoppningarna hos övriga aktieägare väckts till liv igen.

Dagens industri ger nu en köprekommendation till Millicom-aktien och tar sikte på 300 kronor, vilket är en uppsida på 50 procent. Men det ska ses som en första anhalt, för det kan bli mer, även om resan inte är riskfri.

Med den nya huvudägaren Xavier Niel har Millicom fått en av sektorns skickligaste och mest offensiva ägare skriver Dagens industris analytiker Richard Bråse. Caset med Millicom är inte heller främst tillväxt, utan det handlar om att allt hårt arbete som gjorts och fortsätter att göras leder till att resultatet konverteras till fritt kassaflöde.

”Här är det decentralisering, förenkling och en stor portion kostnadsbesparingar som ska göra att ett lågt värderat rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ebitda, ska konverteras till fritt kassaflöde.”

”2024 räknar Millicom med att generera 550 miljoner dollar, motsvarande 5,8 miljarder kronor, i fritt kassaflöde hänförligt till moderbolagets ägare. Det motsvarar 17 procent av bolagets börsvärde.”

Millicom ger ingen officiellt prognos för längre än innevarande år, med bolagets styrelseordförande säger ändå att ett fritt kassaflöde på motsvarande 5,7 miljoner kronor är hållbart framöver.

Bolagets skulder är fortfarande relativt höga. Men Dagens industris analytiker lyfter fram att bolaget ska sälja sina master och efter det kommer nivån på skulderna inte längre vara något som bolaget behöver prioritera.

Millicom International Cellular S.A.

Millicom är en mobil- och bredbandsoperatör i Latinamerika. Bolaget driver sin verksamhet under varumärket Tigo.