Nyemission i

Metacon AB

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Metacon har erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelsemedlemmar och ett urval av Bolagets aktieägare, ledande befattningshavare och vissa externa investerare uppgående till cirka 17,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 10,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 122,0 miljoner SEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 87,3 procent.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 71,0 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande cirka 44,6 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Resterande del upp till cirka 87,3 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, uppgående till cirka 68,0 MSEK, motsvarande cirka 42,7 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tilldelas garanter. Därmed tillförs Metacon cirka 139,0 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Metacon fokuserar på kostnadseffektiv produktion av vätgas

Metacon är ett energiteknikbolag som erbjuder marknaden produkter med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas. Företaget gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Chris Törnblom.