Nyemission i

Mendus AB

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livkvaliteten bevaras. Mendus AB hette tidigare Immunicum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Nya aktier erbjuds till teckning av allmänheten med frångående av företrädesrätt för befintliga ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till totalt ca 83% av dels ett konsortium bestående av både befintliga ägare, delar av ledningen, till externa garanter, samt dels via teckningsförbindelser (uppgående till ca 4,9 Mkr).

Aktien i Immunicum förväntas börja handlas på First North den 22 april 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mendus AB hittades