Nyemission i

Medfield Diagnostics AB

Ej tillgängligt

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Trettiofem (35) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80 procent.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre 5 kronor.

Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper från och med den 26 juni 2023 till och med 3 juli 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Medfield Diagnostics kan bli stort

Medfield Diagnostics är ett spännande bolag som även har folk i ledningen som tidigare varit med om att bygga upp miljardföretag. Företaget gör just nu en mindre nyemission inför sin listning på Aktietorget. Vi har analysen.