Medfield Diagnostics kan bli stort

Medfield Diagnostics är ett spännande bolag som även har folk i ledningen som tidigare varit med om att bygga upp miljardföretag. Företaget gör just nu en mindre nyemission inför sin listning på Aktietorget. Vi har analysen.

Medfield Diagnostics är ett spännande bolag som även har folk i ledningen som tidigare varit med om att bygga upp miljardföretag. Företaget gör just nu en mindre nyemission inför sin listning på Aktietorget. [u][url=http://nyemissioner.se/nyemission/medfield_diagnostics_ab/1300]Villkor och memorandum[/url][/u] finns som alltid på Nyemissioner.se. Axier Equities har skrivit en analys av företaget och Nyemissioner.se har fått tillstånd att publicera den sammanfattande bedömningen nedan samt [u][url=http://nyemissioner.se/images/uploaded/medfield-diagnostics-aktieanalys.pdf]den kompletta analysen som pdf[/url][/u].

[h2]Sammanfattande bedömning av Medifield Diagnostics[/h2]

Medfield Diagnostics levererar produkter som inte bara gynnar den strokedrabbade patienten utan även samhället. Enorma samhällsbesparingar kan göras årligen samtidigt som livet kommer att kunna förbättras för mängder av strokepatienter. Medfield Diagnostics är en investeringsmöjlighet som inte dyker upp särskilt ofta – en medicinsk produkt med kort godkännandeprocess och mångmiljardpotential. En investering i Medfield är otroligt intressant ur ett långsiktigt perspektiv. Vi räknar med att Medfield kommer att omsätta omkring 250 miljoner kronor 2016, och bolaget borde kunna omsätta över en miljard kronor 2019. Denna typ av bolag konjunkturokänsliga tillväxtbolag brukar handlas till ett P/S-tal på mellan 2 och 3 eller över. Med ett P/S-tal på 2 skulle Medfield kunna värderas till omkring 450 miljoner kronor 2016 och 2 miljarder 2019. Detta inkluderar enbart intäkter från Europa, och liknande andelar på den amerikanska marknaden skulle nära på dubbla intäkterna.

Vi får till följd av bolagets storlek, rörelserisken och tiden till första betydande intäkterna fram ett avkastningskrav på 20%. Med ett sådant avkastningskrav skulle bolaget baserat på 2016 års intäkter vara värt 250 miljoner kronor idag. Medfield kommer att behöva tillföras ytterligare kapital för utvecklingen av sina kommande produkter. Ledningen uppskattar kapitalbehovet till 30 miljoner kronor före 2015, vilket vi väldigt försiktigt räknar med kommer innebära en utspädning på 100%. 250 miljoner kronor är även med en sådan utspädning långt överstigande dagens värdering av bolaget på knappt 45 miljoner kronor after-money.

Axier gör bedömningen att Medfield kommer att lyckas etablera sina produkter och har rätt team för att göra det. VD Patrik Dahlqivst har tidigare etablerat Q-sense på den internationella marknaden, därhan bland annat byggt upp distributionsnätet för Europa och Asien samt grundat Q-sense dotterbolag i USA. Q-sense blev så småningom uppköpt av Bionor, som i sin tur köptes av Ratos. Huvudägare i Medfield idag är Fil. Doktor och professor vid Chalmers, Mikael Persson. Styrelsens ordförande är Stefan Jacobsson, tidigare CFO på Vitrolife och tillika grundare av Biolin.

På kort sikt finns potential till goda resultat från Medfields kliniska studier som planeras vara slutförda under våren, samt vidare försäljning av R10-enheter. På lång sikt erbjuder Medfield potential svår atthitta i många bolag. Chansen finns att Medfields produkter kommer att bli praxis inom vården, och då kan vi se fram emot ett framtida svenskt mångmiljardbolag. Axier rekommenderar till teckning i Medfield Diagnostics.

[u][url=http://nyemissioner.se/forum/thread/medfield_diagnostics/94]Delta även i diskussionen på forumet[/url][/u].

Medfield Diagnostics AB

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.