Nyemission i

Mackmyra Svensk Whisky AB

Ej tillgängligt

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:1. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt av serie A respektive serie B. En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A och en (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En (1) unit av serie A består av nio (9) A-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1A och en (1) unit serie B består av nio (9) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 26,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtaganden genom Bottengaranti som sammanlagt uppgår till cirka 29,4 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått Toppgaranti om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte blir tecknad till 20 706 922 units. Därutöver har Bolaget ingått Top-down-garantin om cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 17,1 procent av Företrädesemissionen, med Bolagets största aktieägare Lennart Hero. Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Genom teckningsförbindelser, Bottengarantin, Toppgarantin samt Top-down-garantin är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 74,1 procent.

För Bottengarantin utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om antingen 15 procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. För Toppgarantin utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Ingen ersättning utgår till Lennart Hero för Top-down-garantin.

Teckningskursen för units som för det fall emissionsgaranter väljer att erhålla garantiersättning i form av units kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, vilket styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. För det fall någon emissionsgarant väljer att erhålla garantiersättning i units istället för kontant ersättning, kommer styrelsen besluta om en kompensationsemission till emissionsgaranterna.

Varje teckningsoption av serie TO1A ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) A-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av A-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Varje teckningsoption av serie TO1B ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 3 maj 2024 till och med den 17 maj 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 0,46 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Uppdatering: Mackmyra Whiskys företrädesemission tecknades till 42,3 % med företräde och 2,2 % utan. Bottengaranterna får teckna 10,5 %, toppgaranterna 2,0 % och topp down-garanterna 17,1 %. Total teckning blir 74,1 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Mackmyra Whisky på flaska och fat

Mackmyra Whisky i akut behov av finansiering

Mackmyra Whisky meddelade idag söndag att man upprättat en kontrollbalansräkning. Osäkert om bolaget har finansiering för kommande tre månader.

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra ska göra en nyemission under fjärde kvartalet

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra meddelade idag att de ska göra en nyemission under fjärde kvartalet. Orsaker som anges är bolagets försvagade försäljning, samt Aktiemarknadsnämndens avslag för dispens av Lennart Heros budplikt.

Whiskytillverkaren Mackmyra tror på framtiden

Det går inte så bra för whiskytillverkaren Mackmyra, men företagets vd Magnus Dandanell ser positivt på framtiden. Han säger att det “omtag” som företaget är mitt uppe i under de kommande två åren ska leda till både ökad tillväxt och positivt resultat.

Mackmyra tillförs 22,6 miljoner i nyemission

Bolaget Mackmyra Svensk Whisky tar in fem nya svenska delägare, däribland Almi Invest som investerar 10 MSEK. Nu siktar bolaget på listning på First North.