Nyemission i

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje A-aktie och B -aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat lämnats av ett antal större aktieägare och delar av styrelsen. Bolagets största ägare Lennart Hero har åtagit sig att teckna aktier för cirka 10,7 MSEK. Av teckningsåtaganden om sammanlagt cirka 23 MSEK, avses 9,5 MSEK att betalas genom kvittning av lån. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 22 MSEK. Den enskilt största garanten är Fårö Capital AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Mackmyra Whisky på flaska och fat

Mackmyra Whisky i akut behov av finansiering

Mackmyra Whisky meddelade idag söndag att man upprättat en kontrollbalansräkning. Osäkert om bolaget har finansiering för kommande tre månader.

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra ska göra en nyemission under fjärde kvartalet

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra meddelade idag att de ska göra en nyemission under fjärde kvartalet. Orsaker som anges är bolagets försvagade försäljning, samt Aktiemarknadsnämndens avslag för dispens av Lennart Heros budplikt.

Whiskytillverkaren Mackmyra tror på framtiden

Det går inte så bra för whiskytillverkaren Mackmyra, men företagets vd Magnus Dandanell ser positivt på framtiden. Han säger att det “omtag” som företaget är mitt uppe i under de kommande två åren ska leda till både ökad tillväxt och positivt resultat.

Mackmyra tillförs 22,6 miljoner i nyemission

Bolaget Mackmyra Svensk Whisky tar in fem nya svenska delägare, däribland Almi Invest som investerar 10 MSEK. Nu siktar bolaget på listning på First North.