Nyemission i

Luxbright AB

Ej tillgängligt

LuxBright utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:11. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 97,7 procent av teckningsförbindelser med och utan företrädesrätt. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bolaget för teckning av aktier med företrädesrätt i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 41,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa av de parter som ingått teckningsförbindelser även åtagit sig att teckna aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Sådana förbindelser uppgår sammanlagt till ytterligare cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 56,6 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för teckning med och utan företrädesrätt om sammanlagt cirka 14,75 MSEK, motsvarande cirka 97,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Teckningsförbindelserna har ingåtts av åtta av bolagets största befintliga aktieägare, däribland 99M In West AB, Lindeblad Ventures AB, Petter Wingstrand samt T-Bolaget AB. Åtaganden att teckna aktier i Företrädesemissionen utan företrädesrätt har ingåtts av Jonas Fredriksson, Magnus Fredriksson, Bengt Josefsson Utveckling AB samt Kurt Aronsson.

Uppdatering: Luxbrights företrädesemission tecknades till 62,7 % med stöd av teckningsrätter och 60,1 % utan. Totalt teckning blev 122,7 %.

"Luxbright har fullt fokus på att fortsätta vår kommersialisering och vidareutveckla de kundrelationer som vi har etablerat. Med en omfattande orderstock i ryggen är det glädjande att se resultatet av emissionen, som tecknades till cirka 122 procent och därmed blev övertecknad, och det starka stöd som våra ägare därigenom visar." - sade Mats Alm, vd på Luxbright.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Luxbrights notering får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Luxbright, som utvecklar en ny typ av röntgenrör, gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger det en neutral rekommendation.

Aktuella och kommande noteringar

Atvexa noteras på First North den 13 december, Luxbright siktar på slutet av 2018, samt listan på alla noteringar som är kvar innan året är slut.