Nyemission i

Lipum AB

Ej tillgängligt

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. En (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Flerie (som innehar cirka 32 procent av aktierna och rösterna i Bolaget) har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare, däribland Crafoordska Stiftelsen, Adam Dahlberg samt Christian von Koenigsegg, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Totalt omfattar teckningsåtagandena cirka 67 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lipums IPO får neutral rekommendation av Affärsvärldens analytiker

Lipum gör en nyemission med efterföljande notering på First North. Affärsvärlden har gjort en analys och ger rekommendationen neutral.