Lipum säkrar lån på 20 Mkr från Flerie Invest

Lipum säkerställer ytterligare finansiering genom ett lånelöfte på 20 Mkr från ägaren Flerie Invest.

Lipum gjorde nyligen en företrädesemission på 187,2 miljoner kronor som tecknades till 42,6 procent. Nu har Lipum säkrat lån på 20 miljoner kronor från Flerie Invest. Det handlar om ett lånelöfte på 20 miljoner kronor som ska träda i kraft den 1 juni och gäller i 12 månader.

”Vi är inne i en mycket intensiv fas med slutförandet av den kliniska fas I-studien liksom att vi avser påbörja planeringen av en fas 2-studie. Samtidigt pågår ett flertal prekliniska initiativ och vi behöver ha en flexibilitet för att optimera genomförandet. Med lånelöftet får vi trygghet att kunna genomföra aktiviteterna utan onödigt dröjsmål. Jag är mycket glad över det stöd vi får från vår största ägare Flerie Invest ”, säger Ola Sandborgh, VD för Lipum.

Lipum har starka huvudägare vilket kommer väl till pass när marknaden är tuff. Emissionen tecknades främst av huvudägarna och nu får bolaget ett lånelöfte på 20 miljoner kronor.

Lipum AB

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.