Nyemission i

Lightlab Sweden AB

Lightlab utvecklar och marknadsför en helt ny och unik teknik för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver. LightLab kommersialiserar innovationer baserade på en unik metod att framställa energisnålt ljus helt utan tungmetaller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:5. Innehavare av aktier på avstämningsdagen får för varje 1 befintlig aktie 6 teckningsrätter. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av en 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ägare som representerar 19,6 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Även styrelsens ledamöter och VD har förbundit sig att teckna aktier. Därutöver har en emissionsgaranti om cirka 29,3 MSEK lämnats av Erik Penser Bankaktiebolag. Nyemissionen omfattas därmed till fullo av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lightlab Sweden AB hittades