Nyemission i

LifeAssays AB

Ej tillgängligt

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 uniträtt för varje 1 innehavd aktie. 2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

1 unit består av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018 (”Beräkningsperioden”), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 5 oktober 2018. Teckning av aktier kan således ske under tre veckor inom perioden 3 augusti 2018 till 26 oktober 2018.

LifeAssays har ingått teckningsförbindelser i företrädesemissionen med bolagets två största ägare och samtliga styrelseledamöter motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen och en emissionslikvid om cirka 3,9 miljoner kronor.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 8 december 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.