Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.

Vad är bakgrunden till LifeAssays?

LifeAssays och dess dotterbolag Magnasense i Finland har med sin egen patenterade teknologi utvecklat och tagit instrument för s.k. patientnära diagnostik (POC) till marknaden. LifeAssays fokuserar idag på veterinärmarknaden och är ledande inom test av akutfasproteiner (snabbsänka) i Norden för hund och katt med vår Första Generations analysplattform VetReader. Bolaget tar nu stora steg in på marknaden i USA med motsvarande test för häst på MagniaReader, den Andra Generationens analysplattform från LifeAssays.

LifeAssays ska nu fokusera på QDA, en plattform för engångstester, kan du förklara vad det är?

LifeAssays QDA (Quantitative Disposable Analyser) är bolagets tredje generation POC-test. Vi har ”krympt” instrumentet och kombinerat det med testreagensen så att vi kan ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har dessutom patentsökt en provbehandlingsdel som integreras i teststickan och gör att patienten enkelt kan tillföra en droppe blod till stickan och enheten späder provet exakt rätt och avskiljer störande röda blodkroppar. Detta gör användandet så enkelt och kvalitén i provsvaret så bra att man kan genomföra tester i hemmiljö med professionellt resultat även för komplicerade tester. Ett bra exempel är det projekt vi gör med det California-baserade bolaget ABREOS Biosciences. Vi tar tillsammans fram en test för bröstcancerbehandling med s.k. Biologiska läkemedel, i detta fall för Her2-positiva patienter. Doseringen av dessa läkemedel är svår och varannan patient får därför fel behandlingsdos. Genom att ta fram en test för MagniaReader flyttar vi möjligheten att följa upp dessa patienter från centralsjukhusets laboratorium till den lokala läkaren på ex. det mindre sjukhuset eller kanske till och med vårdcentralen. Med vår QDA kan patienten själv testa sig i hemmet och diskutera vad som skall göras med behandlingen, om man skall in till sjukhuset för förändring etc. En enorm lättnad för patienten och potentiellt också bra för kostnaderna för vårdgivaren. Dessa behandlingar är även väldigt dyra.

Värdet i marknaden för biologiska läkemedel växer snabbast av all pharma och beräknas vara värd närmare 400 miljarder US dollar år 2024. Vi planerar att vara en viktig spelare på diagnostikmarknaden knuten till just detta segment.

Vilka är fördelarna med QDA?

Den stora fördelen är att formatet och den integrerade provbehandlingsdelen gör att tester på vår QDA levererar samma resultat som om man lämnar provet på en vårdcentral eller det centrala laboratoriet, Den integrerade provbehandlingsdelen gör att en av de största felkällorna då icke professionella personer gör tester, provbehandlingen, helt integreras i teststickan. Säkerheten och kvaliteten i resultatet ökar och enkelheten vid användning likaså.

Ni ska sälja er veterinärverksamhet, varför?

LifeAssays har etablerat sig på veterinärmarknaden, främst i Norden och då med s.k. snabbsänka för att påvisa inflammation. Detta har gjorts med vår Första Generations system VetReader. Vi har introducerat Andra Generationen, MagniaReader Vet med vår snabbsänka för hästar. För att fortsätta utveckla vår position inom veterinärdiagnostik måste utvecklings-, marknads- och försäljningsresurser tillföras.

Samtidigt har vi nått framgångar i utvecklingen av QDA-plattformen och lyckats bra med överföringen av Abreos Biosciences bröstcancertest till vår MagniaReader. Det som fungerar på vår MagniaReader fungerar även på QDA-plattformen. Med andra ord, vi har möjlighet att etablera oss på en marknad värd mångdubbelt än vad den veterinärdiagnostiska marknaden är värd idag, men detta kräver investeringar.  Beslutet har därför tagits att realisera det värde vi ser i den etablerade veterinärverksamheten för att säkra utvecklingen inom humanmedicin och då främst vår QDA.

Ni gör nu en nyemission, vad ska ni använda kapitalet till?

Pengarna skall användas för att genomföra försäljningen i en ordnad process och på så sätt säkra att försäljningen av veterinärdelen sker till bästa möjliga pris samt att fortsätta verksamheten med att utveckla MagniaReader och QDA inom humanmedicin.

Vad kan investerare se fram emot under de kommande 1-2 åren?

De som väljer att fortsätta följa oss på resan framåt eller som ser möjligheten nu och skaffar ett ägande i bolaget kommer att denna resa kommer att under första delen av perioden att få se en omställning av organisiationen med anledning av försäljningen av veterinärdelen. Omorganisationen kommer att avsevärt minska de löpande kostnaderna i koncernen och ge ett starkt och naturligt fokus på humanmedicinska applikationer av vår teknologi. Detta då vi bl.a. fortsätter arbetet med Abreos för att ta fram en kommersiell test för Her2-monitorering hos bröstcancerpatienter på vår MagniaReader. Parallellt med detta arbete kommer QDA att färdigställas och bolagets investerare kommer mot slutet av tvåårsperioden att få vara med om lanseringen av den första kommersiellt gångbara engångstesten med integrerad provbehandling.

Det kommer att bli två år med fokus på humanmedicin, förhoppningsvis med produkt för monitorering av behandling av bröstcancerpatienter som är Her2-positiva i det korta perspektivet och ett mycket intressant genombrott inom patientnära och kanske även hemdiagnostik med lanseringen av vår första QDA-test på en marknad värd många hundra miljoner.   

 

Läs mer om LifeAssays nyemission.

LifeAssays AB

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.