Nyemission i

LifeAssays AB

Ej tillgängligt

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:6. En befintlig aktie ska berättiga till en uniträtt, och sex uniträtter ska berättiga till teckning av en unit. En unit består av fyra aktier av serie B, en teckningsoption av serie B1 och en teckningsoption av serie B2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption av serie B1 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2014, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.

Varje teckningsoption av serie B2 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 november 2014, till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 20 januari 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.