Nyemission i

LifeAssays AB

Ej tillgängligt

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. En befintlig aktie berättigar till två teckningsrätter och varje teckningsrätt till teckning av en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, datum för teckningstid är en uppskattning, faktiska datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Faktisk datum för emissionen har lagts in.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 10 april 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.