Nyemission i

Learning 2 Sleep L2S AB

Ej tillgängligt

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 26 procent av teckningsförbindelser.

Uppdatering: Learning 2 Sleeps företrädesemission tecknades till 2,6 Mkr tecknades med och utan företrädesrätt och 4,9 Mkr ska tecknas av de som lämnat teckningsförbindelser.

Av den totala preliminära teckningen på cirka 7,5 Mkr har de aktuella tecknarna fordringar på bolaget om cirka 5,4 Mkr vilket sannolikt kommer regleras genom kvittning i företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Learning to Sleep löser sömnproblem

Learning to Sleep hjälper personer med sömnproblem och rekommenderas av Socialstyrelsen. 94 procent av patienter förbättrar sin sömn och 80 procent slutar ta sömnpiller. Företaget gör nu en IPO på First North.