Nyemission i

Learning 2 Sleep L2S AB

Ej tillgängligt

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett antal befintliga och nya aktieägare. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i L2S för en teckningskurs om 2,50 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Learning to Sleep löser sömnproblem

Learning to Sleep hjälper personer med sömnproblem och rekommenderas av Socialstyrelsen. 94 procent av patienter förbättrar sin sömn och 80 procent slutar ta sömnpiller. Företaget gör nu en IPO på First North.