Nyemission i

LC-Tec Holding AB

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik. Bolaget utvecklar, producerar och säljer produkter inom olika områden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, om totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga investerare om totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 69 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 19 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Samtidigt som emissionen kommunicerades så kommunicerades även följande i ett pressmeddelande "Det har kommit till styrelsens kännedom att det förs diskussioner mellan ett amerikanskt teknikföretag och majoritetsägarna där det amerikanska företaget har visat intresse för att förvärva aktierna i bolaget. Det finns dock inget konkret bud eller ingånget avtal om eventuell försäljning. Styrelsen har inga indikationer på om det kommer att läggas ett bud eller inte."

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio (60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 - 6 september 2023, dock och högst 6 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 september 2023 - 22 september 2023.

Uppdatering: 49,7 procent tecknades med företrädesrätt och 15,6 % utan. Resten av emissionen tecknades av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

LC-Tec skalar upp produktionskapaciteten

LC-Tec är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik. Företaget skalar nu upp produktionskapaciteten och gör därför en företrädesemission. Vi har ställt några frågor till VD Paula Bergman.