Nyemission i

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) Unit. En unit består av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Om företrädesemissionen övertecknas så kan bolaget använda en övertilldelningsoption och få in ytterligare 5 Mkr.

Den vederlagsfria teckningsoptionen ger rätt att under perioden 2014-03-03 - 2014-05-30 teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 9,00 kronor.

Uppdatering: Totalt tecknades aktier för 10,8 Mkr, dvs Latvian Forest använde övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Latvian Forest säljer inte tillgångarna

Latvian Forest Company har meddelat att företaget som planerade att köpa större delen av bolagets tillgångar har valt att avstå.