Latvian Forest säljer inte tillgångarna

Latvian Forest Company har meddelat att företaget som planerade att köpa större delen av bolagets tillgångar har valt att avstå.

Latvian Forest Company ingick i februari en avsiktsförklaring med ett väletablerat företag verksamt inom skogsbranschen om en försäljning av Latvian Forests skogstillgångar i Lettland, vilket är majoriteten av bolagets tillgångar. Värdet på tillgångarna uppskattades till 37,1 miljoner euro, vilket skulle ha gett Latvian Forest 28,6 miljoner euro netto.

Igår lördag meddelade dock köparen att de avstår. Beslutet uppges ha fattats mot bakgrund av att marknaden är i snabb förändring och en därmed sammanhängande justering i köparens strategi i förhållande till förvärvsmöjligheten.

Latvian Forest Company meddelar att de inte avser att för närvarande söka andra möjligheter att sälja tillgångarna, utan planerar istället att tills vidare fortsätta verksamheten i linje med sedan tidigare fastlagd strategi, dvs. att förvalta och förädla tillgångarna för att öka deras värde.

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.