Nyemission i

Kollect on Demand Holding AB

Ej tillgängligt

Kollect on Demand driver en online-marknadsplats för avfallshantering som kopplar samman de som vill bli av med avfall med de som vill frakta bort avfall.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold. 1 unit består av 1 aktie och teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kollect inledde efter att marknaden stängt den 26 augusti 2020 en riktad emission där man vill ta in ca 9 Mkr.

I samband med den Riktade Emissionen tar Bolaget även upp ett lån om 3 MSEK från Formue Nord Fokus A/S. Lånet tas upp till marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om 5,0 procent och en periodvis ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren kommer även erhålla teckningsoptioner av serie TO1. Lånet kommer att återbetalas med likviden från teckningsoptionerna.

Uppdatering: Kollect fick in 9 Mkr till 10 kr per unit och aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Marknadsplats för avfall, cloud-lagring och onlineapotek mot notering

Kollect on Demand från Irland, långköraren Divio och online-apoteket MEDS ska noteras.