Nyemission i

KebNi AB

Ej tillgängligt

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. 1 aktie i ExeoTech ger rätt att teckna två (2) nya aktier i ASTG. För varje tecknad och betald aktie erhålls även en teckingsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 21,8 Mkr motsvarande cirka 52,3 procent av emissionen, varav cirka 18,9 Mkr avser kvittning av skulder, samt genom emissionsgarantier från aktieägare och externa investerare om cirka 20,0 Mkr motsvarande cirka 47,7 procent av emissionen.

Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 41,8 Mkr.

Efter emissionen är det planerat att företaget ska listas på Nordic-MTF.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Kebni visar positivt rörelseresultat för första gången

Kebni visade under första kvartalet ett positivt rörelseresultat för första gången. VD Torbjörn Saxmo säger att det inte finns några planer på en nyemission utan att man räknar med att klara sig på bankfinansiering.

Kebni får sin andra volymorder från Saab värd 79,8 Mkr

Kebni har erhållit sin andra beställning på skräddarsydda sensorenheter till Saabs NLAW. Ordervärdet är 79,8 Mkr och leveranserna är planerade till 2024.

KebNi får volymorder på 76 Mkr

KebNi meddelade i fredags eftermiddag att de har fått sin första volymorder från Saab och att den är på hela 76,4 Mkr. Kebni har för övrigt en smått otrolig historia.

ASTG skapar stabilitet i en föränderlig värld

ASTG är verksamt inom satellitkommunikation och precisionsinertiella sensorer. Bolagets kunder återfinns vanligtvis inom försvar, kryssningsrederi, samt bland systemintegratörer som fokuserar på offshore-, gas- och oljeindustrin.