Nyemission i

Kancera AB

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Först inkomna teckningsanmälningar prioriteras. Målet är att uppnå en bred spridning bland allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kancera noteras på First North den 21 december 2010.

Uppdatering: Då Kancera förlänger teckningstiden så skjuter man även på noteringen till februari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Aktuella och kommande nyemissioner

Tre företag som gör eller ska göra en nyemission av aktier är Cortus Energy, Kancera och Kontigo Care, där det sistnämnda även står inför en notering.