Aktuella och kommande nyemissioner

Tre företag som gör eller ska göra en nyemission av aktier är Cortus Energy, Kancera och Kontigo Care, där det sistnämnda även står inför en notering.

Kontigo Care – Utvecklar innovativa mobila lösningar för vården. Bolagets unika produktserie TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Ska notera sig på First North och gör inför det en nyemission på 16,7 Mkr, med sista teckningsdag den 22 maj.

Kancera – Bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Gör en företrädesemission på 12,3 Mkr till 2,50 kr per aktie. Teckningstid 6-27 maj.

…och en kommande nyemission

Cortus Energy – Det miljövänliga energibolagets värdering har kraschat samman efter en lång serie av motgångar. Det är inte riskfritt att konkurrera med fossil energi och vara beroende av statliga subventioner. I juni ska bolaget nu fylla på kassan med 21,4 Mkr i en företrädesemission där pre-money-värderingen är 4,3 Mkr.

Läs om fler nyemissioner

Kancera AB

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.