Nyemission i

Kancera AB

Ej tillgängligt

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 13:16. Aktieägare erhåller tretton (13) teckningsrätter för varje befintlig aktie. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kancera har erhållit teckningsåtaganden från delar av Bolagets styrelse och ledning (inkluderat Erik Nerpin, Thomas Olin, Peter Selin och Charlotte Edenius), uppgående till cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 0,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 72,5 MSEK, motsvarande cirka 59,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden om cirka 73,0 MSEK, motsvarande cirka 59,9 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning om tolv (12) procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av aktier om fjorton (14) procent av garanterat belopp, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden.

Uppdatering: Kanceras företrädesemission tecknades till 35,5 % med företrädesrätt och 1,3 % utan. 23,1 % tecknas av garanter. Totalt tecknas 59,9 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Aktuella och kommande nyemissioner

Tre företag som gör eller ska göra en nyemission av aktier är Cortus Energy, Kancera och Kontigo Care, där det sistnämnda även står inför en notering.