Nyemission i

K-Fast Holding AB

Ej tillgängligt

K-Fastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till  de befintliga aktieägarna Andra AP-fonden, Capital SMALLCAP World Fund, Clearance Capital Limited, First Nordic Real Estate, Odin Fonder och Tredje AP-fonden.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nettolikviden från emissionen avses användas till att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

K-Fastigheter misslyckas med konvertibelemission på 300 Mkr

K-Fastigheter inledde i måndags ett anbudsförfarande för en konvertibelemission på 300 miljoner kronor. Intresset var dock så pass dåligt bland investerare att emissionen fick avbrytas.

Dags att sälja succé-noteringen K-Fastigheter

K-Fastigheter har en framgångsrik verksamhet och aktien har blivit en succé sedan börsnoteringen. Men nu är priset för högt skriver Dagens Industris analytiker.

Succénotering av K-Fastigheter – Intervju

Börsnoteringen av K-Fastigheter blev en stor succé och aktien steg under första handelsdagen med 55 %. Intervju med ordförande och vd.

Vad analytiker säger om K-Fastigheter inför börsnoteringen

Erik Selin-bolaget K-Fastigheter ska noteras på Stockholmsbörsen och erbjuder inför detta aktier. Vi sammanställer vad analytikerna rekommenderar.

Fastigheter, investeringar, gaming och internettjänster mot notering

K-Fastigheter, SIG Invest, Onoterat och Reforce ska notera sina aktier. Tre av dem i år en under 2020.