K-Fastigheter misslyckas med konvertibelemission på 300 Mkr

K-Fastigheter inledde i måndags ett anbudsförfarande för en konvertibelemission på 300 miljoner kronor. Intresset var dock så pass dåligt bland investerare att emissionen fick avbrytas.

K-Fastigheter inledde i måndags ett anbudsförfarande för en konvertibelemission på 300 miljoner kronor. För detta hade bolaget anlitat Carnegie Investment Bank och Pareto Securities.

”Den initiala konverteringskursen för Konvertiblerna kommer att fastställas genom ett öppet anbudsförfarande (s.k. bookbuildingförfarande) och förväntas fastställas till lägst 24,75 kronor, vilket motsvarar en premie om cirka 35 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 15 september 2023 för Bolagets B-aktier.”

Denna morgon meddelade dock K-Fastigheter att de avbryter det pågående bookbuildingförfarandet då intresset bland investerare var för dåligt.

Investerarmarknaden har inte visat tillräckligt intresse att delta i den Riktade Emissionen på villkor där styrelsen kan motivera för aktieägarna att genomföra kapitalanskaffningen. Styrelsen har därför konkluderat att det inte ligger i aktieägarnas intresse att genomföra konvertibelemissionen på villkor som marknaden för närvarande erbjuder.”säger Erik Selin, styrelseordförande i K-Fastigheter.

K-Fast Holding AB

K-Fastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter.