Fastigheter, investeringar, gaming och internettjänster mot notering

K-Fastigheter, SIG Invest, Onoterat och Reforce ska notera sina aktier. Tre av dem i år en under 2020.

K-Fastigheter – Bygger, äger och förvaltar fastigheter. Ägs av Erik Selin och Jacob Karlsson. Ska notera sig på Stockholmsbörsen i slutet av november. Inför detta ska en nyemission göras så att 25 % av ägandet finns hos andra investerare än grundarna.

SIG Invest – Ett fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. SIG har planerat för en notering under längre tid och nu ska den bli av genom att överta Deflamos plats på First North.

Onoterat – Erbjuder företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag och förvaltar en egen portfölj av främst onoterade aktier. Portföljen består bland annat av aktier i ett flertal gamingbolag. Inleder en mindre nyemission i veckan och noterar sig på NGM Nordic-MTF den 15 oktober.

Reforce – Erbjuder en internettjänst som hjälper större företag att genomföra strategiska förändringar i hela organisationen. I början av september 2019 meddelade Reforce att de gjort en nyemission på 51 Mkr där de ledande investerarna inkluderade Creades, Swedbank Robur och Consensus. Bolaget meddelade vidare att de siktar på en notering under 2020.

Läs även: IPO i Lipidor får en teckna-rekommendation

K-Fast Holding AB

K-Fastigheter bygger, äger och förvaltar fastigheter.