Nyemission i

IP-Only Telecommunication AB

Ej tillgängligt

En självständig svensk Internet- och teleoperatör som riktar sig till företag med särskilda krav på bandbredd, tillgänglighet och driftsäkerhet. Äger ett av Sveriges fyra nationella fibernät.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 40:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Konvertibelinnehavare som representerar en sammanlagd fordran om 170,0 Mkr har genom teckningsförbindelser gentemot bolaget förbundit sig att teckna motsvarande belopp i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till IP-Only Telecommunication AB hittades