Nyemission i

InDex Pharmaceuticals AB

Ej tillgängligt

Flerie är ett investmentbolag inom life science. Majoriteten av bolagets innehav är i onoterade bolag, men ett inslag av noterade finns även. Bolaget ser sig inte bara som investerare utan även som bolagsbyggare. Flerie AB hette tidigare InDex Pharmaceuticals AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett antal institutionella investerare, däribland bolagets befintliga aktieägare Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc AB och SEB Stiftelsen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Denna emission är en del av att Thomas Eldereds företag Flerie Invest noteras via ett omvänt förvärv av Index Pharmaceuticals, som kommer att byta namn till Flerie AB. Ett par veckor efter denna emission flyttar bolaget sin notering från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: Emissionen blev större än de åtaganden på 520 Mkr, blev totalt 607,2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köp

Nynoterade Flerie Invest får en köprekommendation av Affärsvärlden

Flerie Invest genomgår en process med att börsnotera sig och det sker via Index Pharmaceuticals-skalet. Affärsvärlden har gjort en analys och ger en köprekommendation.

Ted Fjällman, VD för Flerie Invest

Noteringsintervju med VD för Flerie Invest

Det respekterade bolaget Flerie Invest noterar sig på börsen. Intervju med VD Ted Fjällman.

Thomas Eldered och medarbetare på Flerie

Thomas Eldered börsnoterar sitt företag Flerie Invest på Nasdaq Stockholm

Thomas Eldered börsnoterar sitt på aktiemarkanden välkända företag Flerie Invest. Det sker genom ett omvänt förvärv av Index Pharmaceutials, riktad emission på 520 Mkr och flytt till huvudlistan.