Nynoterade Flerie Invest får en köprekommendation av Affärsvärlden

Köp

Flerie Invest genomgår en process med att börsnotera sig och det sker via Index Pharmaceuticals-skalet. Affärsvärlden har gjort en analys och ger en köprekommendation.

Thomas Eldered börsnoterar sitt företag Flerie Invest på Nasdaq Stockholm via det noterade Index Pharmaceuticals-skalet. Affärsvärlden publicerade under lördagen en analys med en rekommendation att köpa aktien, dvs det som idag ännu så länge heter Index Pharmaceuticals. Affärsvärldens analytiker lyfter fram att Flerie Invest kommer att ha torrt krut att investera efter transaktionen.

”Sammantaget tycker vi att Flerie är ett hälsosamt alternativ för investerare som vill ha långsiktig exponering mot läkemedelsutveckling och hälsovård. Rådet blir köp med sedvanliga brasklappar kring risknivån”

Se även intervjun med Flerie Invests VD

Aktien är i skrivande stund upp 2,27 procent och handlas till 0,54 kronor.

Flerie AB

Flerie är ett investmentbolag inom life science. Majoriteten av bolagets innehav är i onoterade bolag, men ett inslag av noterade finns även. Bolaget ser sig inte bara som investerare utan även som bolagsbyggare. Flerie AB hette tidigare InDex Pharmaceuticals AB.