Nyemission i

Hemcheck Sweden AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist. Bio Vitos Pharma AB hette tidigare Hemcheck Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:5. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hemcheck har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från kvalificerade investerare om cirka 1,7 MSEK, vilket säkerställer emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 20 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Hemcheck fortsätter att kommersialisera sina engångstest för blodprover

Hemcheck utvecklar ett antal olika och globalt unika CE-märkta engångstest anpassade för blodprover i sprutor eller vakuumrör. Nu gör man en företrädesemission för att fortsätta kommersialiseringen. Vi har därför ställt några frågor till vd Joen Averstad.

Effektivisering av blodprov noteras på First North

Nyemissioner.se kan avslöja att Hemcheck ska notera sig på First North under första kvartalet 2017. Löser problemet med att obrukbara blodprover skickas på analys.