Nyemission i

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:8. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen en (1) innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) Units i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/21.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Midroc New Technology AB och Welandkoncernen, genom Weland Värdepapper AB och Weland Stål AB, som tillsammans företräder cirka 52,6% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission. Därutöver har Weland Stål AB och Midroc New Technology AB genom garantiåtaganden åtagit sig att teckna resterande 47,4% i lika delar fördelat mellan parterna.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2020/21 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021 till en teckningskurs 3,1 SEK.

Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 32,7 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

VD-intervju inför notering av Heliospectra

Intervju med VD för Heliospectra som listas på First North den 18 juni. Företaget som tillverkar nyskapande belysning som gör att odling i växthus ger högre kvalité till lägre energikostnad.