Nyemission i

Heliospectra AB

Ej tillgängligt

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. En innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets två största ägare, Midroc New Technology AB och Welandkoncernen, genom Weland Värdepapper AB och Weland Stål AB, som tillsammans företräder cirka 44,5% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission samt genom garantiåtagande åtagit sig att teckna resterande 55,5% pro-rata i förhållande till deras teckningsåtagande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

VD-intervju inför notering av Heliospectra

Intervju med VD för Heliospectra som listas på First North den 18 juni. Företaget som tillverkar nyskapande belysning som gör att odling i växthus ger högre kvalité till lägre energikostnad.