Nyemission i

Goobit Group AB

Ej tillgängligt

Goobit Group utveckling it-lösningar inom blockchain. Bolaget driver BTCX där man köper och säljer kryptovalutor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt, som i sin tur berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelsen har erhållit en uttrycklig vilja från vissa befintliga aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen, motsvarande totalt ca. 60 procent av det uppskattade totala teckningsbeloppet för företrädesemissionen.

Uppdatering: Goobit Groups företrädesemission tecknades till 81,71 % med teckningsrätter och 42,73 % utan. Totalt 124,45 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Goobit Group AB hittades