Nyemission i

FSport AB

Ej tillgängligt

FSport är en utvecklare och operatör av interaktiva fantasytävlingar som baseras på verkliga händelser där man förutspår framtiden. Denna typ av spel när det gäller sport kallas för daily fantasy sport.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 15:10. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av femton (15) aktier

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

FSport har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, motsvarande cirka 86,7 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego, en större aktieägare och nya investerare.

Uppdatering: FSports företrädesemission tecknades till 97 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

FSport är sportspels- och mediabolaget som växer med egna plattformar och partnerskap

FSport är ett framåtlutat spelbolag med affiliate-verksamhet och egenutvecklad plattform med svensk spellicens. Växer på den licensierade marknaden i Sverige och USA. FSport gör nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till VD Staffan Lindgren.