Nyemission i

FSport AB

Ej tillgängligt

FSport är en utvecklare och operatör av interaktiva fantasytävlingar som baseras på verkliga händelser där man förutspår framtiden. Denna typ av spel när det gäller sport kallas för daily fantasy sport.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

FSport noteras på First North efter emissionen. I skrivande stund vet vi inte när teckningsperioden stänger, bara att den startar den 1 september 2021.

Uppdatering: Teckningstiden är 8-22 september 2021. Notering på First North den 30 september.

Teckningsförbindelser om sammanlagt till cirka 14,25 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare, styrelseledamöter och nya investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

FSport är sportspels- och mediabolaget som växer med egna plattformar och partnerskap

FSport är ett framåtlutat spelbolag med affiliate-verksamhet och egenutvecklad plattform med svensk spellicens. Växer på den licensierade marknaden i Sverige och USA. FSport gör nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till VD Staffan Lindgren.