Nyemission i

Fleming Properties AB

Ej tillgängligt

Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Strukturerat av Pareto.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt kommer att berättiga till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelsen uppgår sammanlagt till cirka 140 MSEK, vilket motsvarar cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare om sammanlagt cirka 90 MSEK, vilket motsvarar cirka 31 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 230 MSEK genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 79 procent.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om sex (6) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre noteringar denna vecka

Denna vecka noteras aktierna för Fleming Properties, Carbiotix och Onoterat.