Tre noteringar denna vecka

Denna vecka noteras aktierna för Fleming Properties, Carbiotix och Onoterat.

Fleming Properties – Ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Strukturerat av Pareto. Noteras på Spotlight idag den 14 oktober.

Carbiotix – Tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Emissionen tecknades till 562 %. Noteras på Spotlight fredag den 18 oktober.

Onoterat – Tillhandhåller oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt förvaltar en egen investeringsportfölj i främst onoterade aktier. Noteras på NGM Nordic-MTF fredag den 18 oktober.


Läs även: Konsult, e-sport, CMS och läkemedel mot notering

Fleming Properties AB

Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Strukturerat av Pareto.