Nyemission i

Empir Group AB

Ej tillgängligt

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Group AB hette tidigare MSC Group AB. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en uniträtt av serie A för vardera på avstämningsdagen innehavd A-aktie och en uniträtt av serie B för vardera på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Varje uniträtt av serie A ger rätt att teckna en A-unit, innefattande en A-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie. Varje uniträtt av serie B ger rätt att teckna en B-unit, innefattande en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver denna företrädesemission gör MSC även ett antal riktade kvittningsemissioner.

En teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,0 kronor per B-aktie. B-aktie som tecknats med stöd av teckningsoption av serie 2016/2017 ska berättiga till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att den nya B-aktien registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya B-aktier i Bolaget under Bolaget under de två första veckorna i oktober och december 2016 samt under de två första veckorna i februari, april, juni, augusti och oktober 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella företrädesemissioner

Tre företag som är aktuella med företrädesemission är konsultföretaget MSC, spelutvecklaren Gaming Corps och whiskyproducenten Mackmyra.