Empir Group AB

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Group AB hette tidigare MSC Group AB. MSC Group AB hette tidigare MSC Konsult AB.
Nasdaq Stockholm
Data/IT
Bransch: Data/IT
Nasdaq Stockholm
Data/IT
Bransch: Data/IT
Nasdaq Stockholm
Data/IT
Bransch: Data/IT
Nasdaq Stockholm
Data/IT
Bransch: Data/IT
Nasdaq Stockholm
Tjänster
Bransch: Tjänster
Nasdaq Stockholm
Tjänster
Bransch: Tjänster

Tre aktuella företrädesemissioner

MSC Group – Konsultföretaget på Stockholmsbörsen gör en företrädesemission på 22 Mkr till aggressiva villkor. För varje aktie får ägarna

Empir Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner