Nyemission i

Elicera Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Elicera Therapeutics är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Obs, sista dag för teckning hos Nordnet m fl. är 7 juni 2021.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Elicera Therapeutics noteras på First North den 11 juni 2021.

Inför emissionen har ett konsortium av externa investerare, syndikerat av den finansiella rådgivaren, förbundit sig att teckna cirka 31,9 MSEK i emissionen, därtill har teckningsförbindelser inlämnats från styrelse, bolagsledning samt tidiga investerare om ytterligare cirka 1,3 MSEK, vilket tillsammans innebär att cirka 33 MSEK på förhand säkerställts som signerade teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2022 till och med 30 november 2022 till en teckningskurs om 11,60 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

4 mindre företag som ska notera sig under 2021

Fyra mindre företag som ska notera sina aktier under 2021 är Th1ing, Elicera Therapeutics, Deversify och Wise Group-avknoppningen Brilliant Future.