4 mindre företag som ska notera sig under 2021

Fyra mindre företag som ska notera sina aktier under 2021 är Th1ing, Elicera Therapeutics, Deversify och Wise Group-avknoppningen Brilliant Future.

Th1ng – Erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag. IoT-plattformen bolaget har köpte man av Indentive:s konkursbo. Ska noteras under 2021.

Elicera Therapeutics – Ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus. I oktober 2020 tog Elicera in 13,2 Mkr i en nyemission och under 2021 ska bolaget noteras. Vd för bolaget är Jamal El-Mosleh.

Deversify – Utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för monitorering av biomarkörer för individualiserad hälsa – på nya sätt. Den första produkten är acetonmätaren Acetrack som i en utandning mäter om fettförbränning sker i kroppen. Siktar på att notera sig under 2021.

Brilliant Future – Hjälper organisationer att bli bättre genom att mäta engagemanget hos medarbetare och kundernas upplevelse. För några dagar sedan meddelade Wise Group AB att de planerar att särnotera Brilliant Future. Styrelsens målsättning är att i samband med publiceringen av Wise Group AB:s bokslutsbesked den 19 februari 2021 kunna ge mer information om den övergripande tidplanen. Ett detaljerat förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till bolagsstämma.

Om du hellre investerar i större företag så se vår tidigare artikel ”6 större företag som ska noteras under 2021”

Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus.