Nyemission i

Ekomarine AB

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ekomarine noteras på Aktietorget den 27 april 2010. Befintliga aktieägare representerande 36,7 % deklarerat att de kommer att anmäla sitt intresse att delta i emissionen med totalt drygt 3,6 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ekomarine försatt i konkurs av styrelsen

Styrelsen för Ekomarine har ansökt om att försätta bolaget i konkurs med hänvisning till att bolaget anses vara på obestånd..