Ekomarine försatt i konkurs av styrelsen

Styrelsen för Ekomarine har ansökt om att försätta bolaget i konkurs med hänvisning till att bolaget anses vara på obestånd..

Ett intensivt arbete har den senaste tiden lagts ner för att hitta en lösning på bolagets finansieringsbehov. Med mål att endera inleda ett industriellt samarbete eller att sälja bolagets patent har långtgående förhandlingar förts med två av de globalt ledande aktörerna inom båtbottenfärgbranschen.

Förhandlingarna med en av parterna har lett fram till ett konkret erbjudande om ett samarbetsavtal kopplat till intensifierad utveckling av bolagets produkter samt fördelning av framtida försäljningsintäkter. För att de kommande två åren finansiera Ekomarines del av samarbetet krävs ytterligare kapital. På den korta tid som stått till buds har ledningen inte lyckats få garantier för ett sådant kapitaltillskott. Ledningen har inte heller lyckats utverka ett så kallat brygglån för att finansiera en tänkbar emission.

– ”Vi befinner oss i en mycket beklaglig situation. I ett läge där en av världens absolut största tillverkare av båtbottenfärger vill inleda ett nära utvecklings- och eventuellt framtida försäljningssamarbete kan vi inte finansiera vår del av arbetet, trots att vi har likviditet genom bidraget från EU. Att en av världens största aktörer ser en potential i vår teknik och vill satsa egna resurser på att utveckla den tillsammans med oss bedömer jag som ett attraktivt erbjudande till såväl befintliga som potentiella ägare. Vi är dock i nuläget förhindrade att använda de utbetalda EU-medlen för att löpande finansiera verksamheten, vilket enligt våra jurister skulle kunna betraktas som subventionsmissbruk”, säger Ekomarines styrelseordförande Ulf Holmström.

Ekomarine AB

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiv, miljötrygg, giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.