Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. 1 innehavd aktie ger 3 teckningsrätter. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Pledpharma har erhållit avsiktsförklaringar från investerare om att teckna för 83 Mkr.

Uppdatering: Företaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar för ytterligare 10 Mkr. Dvs 93 Mkr har garanterats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades