Nyemission i

Ectin Research AB

Ej tillgängligt

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Varje en (1) innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser från styrelseledamöter, ledande befattningshavare, grundare och utvalda aktieägare, till totalt cirka 2,16 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av det totala emissionsbeloppet.

Uppdatering: Ectin meddelade den 7 oktober att man drar tillbaka den föreslagna emissionen. Orsaken är att aktien handlats kraftigt under teckningskursen. Bolagets vd skrev ”Bolagets ledning ser fram emot att åter kunna öka farten i utvecklingen av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer så fort en långsiktig finansiering finns på plats. Vi har i dagsläget en god finansiell situation, om än inte tillräckligt stark för att kunna inleda fas I-delen av fas I/II-studien som planerat. Ledningen och jag kommer nu att fokusera på de fortsatta förberedelserna av fas I-delen samtidigt som vi stöttar arbetet med att skapa finansiellt utrymme för den fortsätta utvecklingen av detta viktiga läkemedel.”

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ectin Research AB hittades