Ectins kassa tar slut om två månader, företrädesemission inte ett alternativ

Ectin Research meddelade i torsdags att det finansiella läget är akut. Kassan förväntas räcka till slutet av augusti.

Ectin Research meddelade i torsdags att det finansiella läget är akut. Bolaget sade nyligen upp konsultavtalen för att minska sina kostnader. Men bolagets prognos är ändå att kassan bara räcker till slutet av augusti.

”Ectin har trots intensivt arbete under våren med att försöka finansiera Bolaget inte hittat någon lösning för sin ansträngda finansiella situation på kort och medellång sikt. Exempelvis har förutsättningarna för en företrädesemission genomlysts, vilken styrelsen idag beslutat inte vara en framkomlig väg.”

Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning då man misstänker att mer halva aktiekapitalet är förbrukat.

Ectin Research AB

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.