Nyemission i

Ectin Research AB

Ej tillgängligt

Ectin Research är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av sex (6) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ectin Research noteras på Spotlight den 29 juli 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 33,3 Mkr.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en kurs om 7,10 SEK under nyttjandeperioden som äger rum under tiden från och med den 25 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.

Uppdatering: Ectin Research har meddelat att ansökan om klinisk läkemedelsprövning är inlämnad till Läkemedelsverket och har därför även förlängt teckningstiden till den 29 juli 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ectin Research AB hittades